top of page

Om ProMusica

ProMusica blev dannet i 1970 af en gruppe musikere
fra Sønderjyllands Symfoniorkester. Første koncert
fandt sted 23 september 1970 i Statsskolens aula ( nu
Sønderborg Gymnasium ).

Formålet med dannelsen af ProMusica var at give musikerne i orkestret en platform for udøvelse af kammermusik, da det -  ikke mindst på det tidspunkt, hvor orkestret var ret ungt -  var vigtigt for højnelsen af orkestrets kunstneriske kvalitet.
Orkestrets musikere kunne spille på tværs af de faste grupper og publikum kunne få koncerttilbud, som kammermusikforeninger ikke kunne præstere p. g. a. de mange medvirkende.

Musikerne optræder gratis ved koncerterne og deltagelse i ProMusica's koncerter er helt frivillig.

Sønderborg Kommune giver hvert år et tilskud til de delvis finansiering af annonceudgifter.

I starten fandt koncerterne sted på Statsskolen, senere - og i en del år - på Sønderborg Bibliotek og siden orkestret fik Musikhuset, har koncerterne naturligt fundet sted der. Efter åbningen af Alsion, prøver vi at lægge koncerterne der i den udstrækning, det er muligt at reservere salen.  Altid  en søndag eftermiddag.

ProMusica laver 4-6 koncerter hvert år.

I mange år var der en speciel nytårskoncert, hvor musikerne slog gækken løs og f. eks opførte parodier på operaer, sågar balletter  og mange andre morsomme indslag. Koncerterne var en bragende succes, men i de senere år er arbejdsbyrden blevet så stor, at det ikke har været muligt at få tid til disse koncerter (forberedelsen tog flere måneder).

Den sjove og dekorative "ProMusica-mand", som er vort logo er tegnet af vores fagottist, Karen Andersen.

ProMusica ledes af  ProMusica-udvalget (valgt af orkestrets musikere), der i skrivende stund består af :  bratschist Laila Knudsen, violinist Ieva Marija Mallek,
fløjtenist Jorunn Solløs og violinist Mihaela Oprea.
bottom of page